Festival Imlek

Festival Cap Go Meh pertama diadakan pada tahun 2015. Awalnya dalam bentuk Cultural Mini Tour dengan memanfaatkan tradisi sembahan yang sesaji imlek yang rutin diadakan oleh Keluarga Besar Liem Siauw Lam. Melihat respon yang positif dari masyarakat Gombong, dalam dua tahun terakhir paket tour tersebut kemudian diubah dalam format festival. Tujuan Festival bukan semata-mata mengenalkan budaya Tionghoa sebagai salah satu pembentuk budaya nusantara, namun menggugah penghargaan masyarakat terhadap keragaman bangsa.